Erklæringen er ment for å informere våre gjester om at deres personinformasjon behandles på riktig måte, og ikke brukes til annet enn de gjesten er informert om og gitt sitt samtykke til.

Vi samler kun de personlige opplysningene som er nødvendige for å yte den tjenesten du har bestilt, eller som kreves av oss som hotell for å overholde våre lovlige forpliktelser.

Normalt vil dette være informasjon knyttet til gjestens navn, firma og kontaktopplysninger. Vi verken benytter eller lagrer noen informasjon som kan bli vurdert som sensitive.

Grand Hotell Stord AS vil aldri dele, selge eller på annen måte utlevere, overføre for eksempel gjestekartotek, e-postadresser eller andre personopplysninger til tredjepart.

Annet enn ved lovlig, rettslig forpliktelse.

Som gjest hos oss vil du til enhver tid ha rett til å få utlevert, be slettet, kreve innsyn i informasjon vi skulle besitte.

For ytterligere informasjon kontakt oystein@grand-hotell.com